top of page

Corona | Recht op kortdurend zorgverlof?


Stel, iemand uit de sociale omgeving van je werknemer blijkt besmet te zijn met het coronavirus, waardoor de werknemer thuis moet blijven. In die situatie kan de werknemer aanspraak maken op kortdurend zorgverlof.

Maximaal 2 weken

Dit verlof bedraagt maximaal 2 weken op jaarbasis. Gedurende de periode van het verlof heeft de werknemer recht op 70% van zijn (gemaximeerde) loon.

Meer nodig?

Heeft de werknemer niet genoeg aan deze vormen van verlof, dan moet hij in overleg met jou treden en eventueel vakantiedagen opnemen.


bottom of page