top of page

Ontslagreden verplicht vermelden op loonaangifte


Vanaf dit jaar, 2020, zijn werkgevers verplicht om bij het ontslag van een werknemer de reden ervan te vermelden op de loonaangifte. De maatregel is genomen om uitkeringsfraude tegen te gaan.

Voorwaarden uitkering

De ontslagen werknemer kan bij het aanvragen van een uitkering aangeven dat hij aan alle voorwaarden voldoet, terwijl dit niet het geval is. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een werknemer zelf ontslag heeft genomen. Waarschijnlijk heeft hij of zij dan geen recht op een uitkering. Door het vermelden van de ontslagreden op de loonaangifte kan deze vorm van fraude worden beperkt.

Breder kader

De maatregel is er één binnen een breder kader om uitkeringsfraude tegen te gaan. In een brief aan de Tweede Kamer gaf minister Koolmees vorig jaar al aan dat ook andere maatregelen genomen worden.

Meer controle

Het UWV gaat zich met name richten op strengere controle. Zo is er een pilot gestart die gericht is op arbeidsmigranten in de uitzendbranche. Ook wordt onderzocht of een 100% controle inzake verwijtbare werkloosheid haalbaar is, ook voor werkgevers.

Basisregistratie personen (BRP)

Het UWV zal op termijn ook volledig overgaan op het gebruik van het BRP. Daarvoor is wel vereist dat het UWV de bevoegdheid krijgt om registratie in het BRP zo nodig af te dwingen.

Export van WW

Weer een ander aandachtspunt is de controle op de zogenaamde export van WW, ofwel het recht om met behoud van uitkering naar werk te zoeken in een ander EU-land. Het percentage werknemers dat in deze situaties weer aan het werk gaat, blijkt namelijk zeer laag te zijn.


bottom of page