top of page

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud


Op 17 maart is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aangekondigd als één van de steunmaatregelen van het kabinet in de coronaproblematiek. De NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting.

Op grond van de nieuwe regeling kunnen werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten tegemoet zien van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode.

Ontslag

Deze periode kan één keer met 3 maanden worden verlengd. Werkgevers mogen in die periode geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers gewoon door. Anders dan bij de regeling werktijdverkorting zal de tegemoetkoming op grond van de nieuwe regeling voor het grootste gedeelte in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd.

Deze nieuwe regeling zal op korte termijn gepubliceerd worden en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.


bottom of page