top of page

Check berekening LIV en LKV


Als je als werkgever recht hebt op bepaalde tegemoetkomingen in de loonkosten, ontvang je hierover uiterlijk 15 maart bericht van de Belastingdienst. Dit bericht bevat een berekening van de toegekende bedragen. Check deze goed, want je kan ze indien nodig tot 1 mei 2020 rectificeren.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Voor werknemers met een gemiddeld uurloon tussen € 10,05 en € 12,58 in 2019 kan je recht hebben op het lage-inkomensvoordeel. Bij een uurloon van € 10,05 t/m € 11,07 bedraagt de tegemoetkoming € 1,01 per uur en maximaal € 2.000 per werknemer per jaar. Bij een uurloon van € 11,08 t/m € 12,58 is de tegemoetkoming € 0,51 per uur, met een maximum van € 1.000 per jaar.

Let op! Een belangrijke voorwaarde is dat de werknemer in 2019 minstens 1.248 verloonde uren heeft.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Ook als je als werkgever voor het jaar 2019 voor werknemers recht hebt op het loonkostenvoordeel, ontvang je hiervan uiterlijk 15 maart een berekening. Het LKV is een tegemoetkoming in de loonkosten van oudere en arbeidsbeperkte werknemers. Het LKV kan maximaal € 3,05 per uur bedragen en maximaal € 6.000 per jaar.

Let op! Als je recht hebt op het LIV, hoef je hiervoor niets te doen; je krijgt dit automatisch toegewezen. Voor het LKV moet je een aanvraag indienen en over een zogenaamde doelgroepverklaring beschikken.

Check de berekening

De Belastingdienst leidt de tegemoetkoming af uit de loonaangifte. Bij fouten kan je dit via een correctie nog tot 1 mei van dit jaar herstellen.


bottom of page