top of page

Een buitenlandse werknemer in dienst nemen? Drie voorbeelden


Steeds meer bedrijven richten zich ook op buitenlandse werknemers bij hun speurtocht naar goed personeel. Wanneer is het toegestaan om een buitenlandse werknemer in dienst te nemen en hoe ga je praktisch te werk?

Personeel gezocht...

Je onderneming groeit en de opdrachten stromen binnen. Helaas lukt het je niet om de vacatures te vullen met de juiste mensen. Een buitenlandse werknemer kan dan de perfecte oplossing zijn.

En gevonden

Je besluit er werk van te maken, en het lukt je om drie nieuwe werknemers te vinden.

  1. Een Zwitser gaat aan de slag als lasser.

  2. Een Egyptenaar komt twee maanden werken als magazijnmedewerker.

  3. Een technisch ingenieur komt uit Hongkong.

Waar vandaan?

Zwitserland

Check eerst of je werknemer uit de zogenaamde Europese Economische Ruimte afkomstig is. Dat zijn alle EU-landen, plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Als je werknemer uit een van deze landen of uit Zwitserland komt, kan je hem met een gerust hart aannemen. Binnen dit gebied geldt namelijk het vrij verkeer van personen. Geen probleem dus voor je lasser!

Tip: check het identiteitsbewijs om de nationaliteit vast te stellen.

Let op! Je bent als werkgever verplicht om eerst binnen de EER en Zwitserland te werven. Alleen als je kunt aantonen dat je daar geen geschikte werknemer kunt vinden, mag je ook in andere landen gaan werven.

Egypte

Als een werknemer afkomstig is uit een land buiten de EER of Zwitserland, heb je in de regel een werkvergunning nodig. Daarnaast kan er ook een verblijfsvergunning nodig zijn.

Korter dan 90 dagen

Als een werknemer korter dan 90 dagen komt werken, is er meestal alleen een visum voor kort verblijf en een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Dit moet je dus voor je magazijnmedewerker regelen via de IND en het UWV.

Hongkong

Blijft de werknemer langer dan 90 dagen, dan heeft hij naast een werkvergunning ook een verblijfsvergunning nodig.

Tip: voor sommige werknemers heb je geen werkvergunning nodig, bijvoorbeeld voor kennismigranten. Dit zijn hoogopgeleide migranten die een bijdrage leveren aan de kenniseconomie. Hiervoor zou de ingenieur in aanmerking kunnen komen.

Let op! Hieraan zijn wel aanvullende eisen verbonden. In de eerste plaats moet je onderneming door de IND erkend zijn als referent. Daarnaast worden er eisen gesteld aan het salaris van de werknemer. Dit moet marktconform zijn en het minimale salaris wordt jaarlijks door de IND vastgesteld.

Tip: als je erkend bent als referent, heeft dit ook voordelen bij andere aanvraagprocedures bij de IND. Je kan de aanvragen dan digitaal indienen, je hoeft minder bewijsstukken te overleggen en de IND beslist veel sneller over je aanvragen.

Denk ook aan huisvesting

Je bent altijd verplicht om voor je buitenlandse werknemer voor een schone en veilige huisvesting te zorgen.

Let op! Check de eisen die de gemeente van je vestigingsplaats stelt.

BSN

Als je werknemer nog niet over een BSN beschikt, moet de werknemer dit zelf aanvragen bij de Belastingdienst.

Arbeidsovereenkomst

Let bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst op het toepasselijke recht en de plaats waar loonbelasting en sociale premies zullen worden afgedragen. Als de werknemer in Nederland woont en werkt, vindt de afdracht meestal plaats in Nederland. Doorgaans is het recht van toepassing van het land waar de werknemer gewoonlijk werkt.

Tip: stel de arbeidsovereenkomst op in een taal die de werknemer machtig is.

Kortom, voor werknemers afkomstig uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland is er geen probleem. In andere gevallen gelden er voorwaarden, onder andere afhankelijk van het land van herkomst en de duur van het verblijf. Vraag de IND zo nodig om advies.


bottom of page