Drie maanden extra voor bewijs vaste contracten


Per 1 januari 2020 is de WW-premie niet meer afhankelijk van de sector waarbinnen je werkzaam bent, maar van het soort arbeidscontract. Wat is er nieuw?

Harde voorwaarden voor lagere premie

Om de lagere premie van 2,94% te kunnen hanteren, moet je aan strenge voorwaarden voldoen.

  • Jouw werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

  • Deze arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd.

  • Het aantal uren dat de werknemer moet werken is duidelijk vastgelegd.

Alleen als aan alle drie de voorwaarden is voldaan, geldt de lage WW-premie, anders geldt de hoge premie van 7,94%.

Bewijs

Om de lage WW-premie toe te mogen passen, moest je voor 1 januari 2020 een schriftelijk bewijs van het vaste arbeidscontract in je administratie hebben. Dat schriftelijk bewijs, in de vorm van een getekend contract of van een addendum bij de overeenkomst, moet door jou en je werknemer ondertekend zijn en bij de administratie zitten.

Extra tijd door drie maanden uitstel!

De minister geeft nu drie maanden langer de tijd om ervoor te zorgen dat de administratie voldoet aan de eisen voor het toepassen van de lage WW-premie. Uit het addendum moet blijken dat de werknemer op 31 december 2019 al voor onbepaalde tijd in dienst was. Tot 1 april 2020 mag je dus zonder addendum toch de lage WW-premie toepassen voor werknemers met een vast contract.

Let op! Voldoe je niet voor 1 april aan die eis, dan moet je met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie van 7,94% betalen in plaats van 2,94%.

Uitstel niet voor alle werknemers

Het uitstel geldt alleen voor werknemers die al voor 1 januari 2020 in dienst waren. Het betekent concreet dat je in de aangifte loonheffingen in de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ een ‘J’ mag zetten, ook al is het vaste contract nog niet schriftelijk vastgelegd of het addendum bij het tijdelijke contract nog niet getekend. Nieuwe vaste contracten met een vaste omvang moeten wel meteen door beide partijen ondertekend in de administratie.

Tip: zorg dat er uiterlijk op 1 april 2020 een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een schriftelijk addendum in de loonadministratie aanwezig is.


info.png
blog_icon.png
  • LinkedIn - White Circle

Rijnstraat 3, 2231 EG, Katwijk