top of page

Concernregeling 2020 en WKR


Als je meerdere bv’s hebt en de werkkostenregeling gebruikt, kan je ook de concernregeling toepassen. De verruiming van de vrije ruimte kan per 2020 nadelig uitpakken voor concerns.

Concernregeling

De concernregeling in de WKR betekent dat een concern de vrije ruimte van alle bv’s bij elkaar mag optellen. Pas als alle vergoedingen en verstrekkingen van het concern de totale vrije ruimte van het concern te boven gaan, moet er belasting worden betaald.

Let op! De concernregeling is dus voordelig als niet iedere bv binnen het concern de gehele vrije ruimte benut. Het onbenutte deel mag dan immers gebruikt worden door een andere bv binnen het concern.

Nadeel voor concerns

De eerdergenoemde verruiming van de vrije ruimte is nadelig voor concerns. Voor het concern in zijn geheel wordt de vrije ruimte namelijk bepaald op 1,7% van de eerste € 400.000 van de totale loonsom van het concern en op 1,2% over het meerdere. Je mag dus niet uitgaan van de vrije ruimte per onderdeel van het concern.

Voorbeeld

Een concern van vijf bv’s met ieder een loonsom van € 1.000.000 heeft een vrije ruimte van 1,7% x

€ 400.000 + 1,2% x € 4.600.000 = € 62.000. De vrije ruimte van iedere bv apart bedraagt 1,7% x

€ 400.000 + 1,2% x € 600.000 = € 14.000. Voor alle bv’s samen is de totale vrije ruimte zonder toepassing van de concernregeling dus 5 x € 14.000 = € 70.000, ofwel € 8.000 meer.

Tip: ga eerst na of de concernregeling nog wel voordelig voor je is. Je hoeft dit uiterlijk pas in het tweede aangiftetijdvak van 2021 te beslissen.


bottom of page