top of page

Pas vanaf 2020 op met concernregeling werkkostenregeling


Als je meerdere bv’s hebt en de werkkostenregeling gebruikt, kan je ook de concernregeling toepassen. Vanaf volgend jaar moet je hiermee wel oppassen, anders doe je jezelf wellicht tekort.

Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kan je vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij aan je personeel uitkeren. Alleen als het bedrag van alle vergoedingen en verstrekkingen samen meer is dan 1,2% van de loonsom (1,2% is de zogeheten vrije ruimte) van je bedrijf, betaal je als werkgever 80% belasting over het meerdere.

Concernregeling

De concernregeling in de werkkostenregeling betekent dat een concern de vrije ruimte van alle bv’s bij elkaar op mag tellen. Pas als alle vergoedingen en verstrekkingen van het concern de totale vrije ruimte van het concern te boven gaan, moet er belasting worden betaald.

Let op! De concernregeling is dus voordelig als niet iedere bv binnen het concern de gehele vrije ruimte benut. Het onbenutte deel mag dan immers gebruikt worden door een andere bv binnen het concern.

Verruiming vrije ruimte in 2020

Vanaf 2020 wordt de vrije ruimte van de werkkostenregeling verruimd. Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte dan 1,7%, daarboven weer 1,2%.

Nadeel voor concerns

Genoemde verruiming is nadelig voor concerns. Voor het concern in zijn geheel wordt de vrije ruimte namelijk bepaald op 1,7% van de eerste € 400.000 van de totale loonsom van het concern en 1,2% over het meerdere. Je mag dus niet uitgaan van de vrije ruimte per onderdeel van het concern.

Voorbeeld: een concern van vijf bv’s met ieder een loonsom van € 1.000.000 heeft een vrije ruimte van 1,7% x € 400.000 + 1,2% x € 4.600.000 = € 62.000. De vrije ruimte van iedere bv apart bedraagt 1,7% x € 400.000 + 1,2% x € 600.000 = € 14.000. Voor alle bv’s samen is de totale vrije ruimte zonder toepassing van de concernregeling dus 5 x € 14.000 = € 70.000, ofwel € 8.000 meer.

Tip: ga dus eerst na of de concernregeling volgend jaar wel voordelig is. Je hoeft dit pas in het tweede aangiftetijdvak van 2021 te beslissen.

Vragen over de concernregeling? Neem gerust contact op.


bottom of page