top of page

Jouw medewerker volgend jaar een fiets van de zaak?


Met ingang van 1 januari 2020 is er een nieuwe fiscale regeling voor een fiets van de zaak. Hoe ziet de regeling er precies uit, wat zijn de kosten en met welke voorwaarden moet je zeker rekening houden?

Ter beschikking stellen

De regeling geldt alleen voor een fiets die je ter beschikking stelt. Dit betekent dat je als werkgever de fiets moet aanschaffen en dat deze ook jouw eigendom blijft. De werknemer mag er dus alleen gebruik van maken. Zakelijk, voor het woon-werkverkeer, maar ook privé. De fiets blijft jouw eigendom, daarom moet de werknemer de fiets teruggeven als hij deze niet meer voor het woon-werkverkeer gebruikt of als hij of zij bij jou uit dienst treedt.

Tip: onder ‘fiets’ wordt ook een elektrische fiets en een zogenaamde ‘speed pedelec’ verstaan.

Forfaitaire bijtelling

Voor het privégebruik van de fiets geldt vanaf 2020 een forfaitaire bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs. Net als bij de auto van de zaak wordt de bijtelling bij het loon geteld en moet je hierover loonbelasting inhouden. Wat het gebruik van de fiets de werknemer uiteindelijk kost, is mede afhankelijk van de hoogte van zijn loon. Hoe hoger het belastingtarief, des te meer kost het.

Voorbeeld: je stelt een fiets van € 1.000 ter beschikking. De bijtelling is 7% x € 1.000 = € 70 per jaar. Bij een belastingtarief van 37,35% (in 2020 tot een inkomen van € 68.507), kost dit € 26 per jaar.

Geen vergoeding meer geven!

Houd er rekening mee dat je de werknemer met een fiets van de zaak geen vergoeding meer kunt geven voor zakelijk gefietste kilometers, waaronder het woon-werkverkeer. Dat kan alleen voor kilometers die hij of zij fietst op een fiets die zijn of haar eigendom is. Voor het zakelijk gebruik van de eigen fiets kan je een werknemer onbelast € 0,19 per kilometer geven. Iemand die bijvoorbeeld vijf kilometer van de zaak woont, kan je dus 5 x 2 x € 0,19 = € 1,90 per dag onbelast vergoeden. Gebruikt de werknemer de fiets op 100 dagen per jaar voor het woon-werkverkeer, dan is dit dus € 190 netto. Ga dus eerst met je personeel om de tafel of er wel animo is voor een fiets van de zaak, met name als je nu een vergoeding verstrekt.

Kosten voor jouw rekening

De bijkomende kosten van bijvoorbeeld onderhoud of van een verzekering komen ook voor jouw rekening, omdat de fiets jouw eigendom is. Deze aftrekbare kosten komen gewoon ten laste van de winst.

Ook voor ondernemer en dga

De regeling geldt ook voor jou als ondernemer in de inkomstenbelasting of voor de dga met een bv. In het eerste geval wordt de forfaitaire bijtelling bij de winst geteld, bij de dga wordt de bijtelling net als bij andere werknemers ingehouden op het loon. Bij twijfel moet de inspecteur aannemelijk maken dat een zakelijke fiets ook voor privégebruik ter beschikking staat. Dit is in ieder geval zo als de fiets voor het woon-werkverkeer ter beschikking staat. Woon je als ondernemer of dga bij je bedrijf, dan zal het voor de inspecteur nog niet meevallen dit te bewijzen.

Tip: bij een terbeschikkinggestelde fiets wordt 7% van de waarde per jaar belast. Leg wel vast dat de fiets jouw eigendom blijft en teruggegeven moet worden bij het einde van de dienstbetrekking.


bottom of page