top of page

Ook 21-jarige heeft recht op minimumloon


Per 1 juli 2019 is de tweede stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon een feit. Alle werknemers van 18 tot en met 21 jaar krijgen daardoor recht op een hoger percentage van het volwassen minimumloon. Voor 21-jarigen geldt zelfs dat zij recht krijgen op het volledige wettelijk minimumloon voor volwassenen.

Dit betekent dat je organisatie duurder uit is als je veel werknemers van 18 tot en met 21 jaar op de loonlijst hebt staan. Om de extra loonkosten binnen de perken te houden, heeft de overheid daarom per 1 januari 2018 het jeugd-LIV ingevoerd.

Uurloon

Om voor werknemers dit lage-inkomensvoordeel voor jongeren te ontvangen, moeten zij minstens het wettelijk minimumloon verdienen dat voor hun leeftijd geldt en maximaal het wettelijk minimumloon voor één leeftijd hoger. Een werknemer van 18 jaar mag dus niet meer verdienen dan het wettelijk minimumloon voor een 19-jarige.

Let op! Voor 21-jarigen krijg je geen jeugd-LIV meer. Zij krijgen per 1 juli immers recht op het volwassen minimumloon. Je kunt voor hen wel het gewone LIV ontvangen, maar alleen als zij minstens 1.248 verloonde uren bij jouw organisatie hebben in 2019.


bottom of page