top of page

Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag?


Per 1 augustus 2018 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag aangepast. De Uitvoeringsregels Ontslag zijn een uitwerking van de wettelijke regels bij ontslag via het UWV.

Het gaat om aanpassingen en aanvullingen in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Als werkgever kan je deze uitvoeringsregels gebruiken als je meer duidelijkheid wilt over de wijze waarop het UWV een ontslagaanvraag beoordeelt.

De belangrijkste aanpassingen:

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen:

  • Hoe je als werkgever zonder ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij ontslag voldoet aan de verplichtingen uit de Wet op de ondernemingsraden;

  • Meer uitleg over hoe om te gaan met internationale situaties, bij ontslagvolgorde en afspiegeling;

  • Meer uitleg over herplaatsing van werknemers;

  • Hoe je als werkgever om moet gaan met payrollmedewerkers;

  • Een nieuw hoofdstuk over de Wet melding collectief ontslag.

Bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid:

  • Een toelichting op situaties rond de WIA, zoals te late aanvragen en bezwaarprocedure;

  • Meer uitleg over herplaatsing van werknemers;

  • Hoe het UWV de redelijke grond voor ontslag van een langdurig zieke payrollmedewerker beoordeelt.

Tip: je kan de volgende documenten vinden op de website van het UWV:

  • Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

  • Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid


bottom of page