top of page

Scholingsaftrek 2019


In het regeerakkoord is afgesproken dat de fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen

door een individuele leerrekening. Dan zou ook de scholingsaftrek verdwijnen, maar voor 2019 blijft de maatregel nog behouden. Het kabinet wil eerst met partijen om de tafel wat betreft de invoering van een alternatief.

Aftrek voor scholingsuitgaven

Er bestaat momenteel een aftrek voor een aantal scholingsuitgaven. Het betreft les-, cursus-, college- en examengelden en verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen.

Drempel en plafond

Behalve dat dus niet alle gemaakte scholingskosten tot aftrek leiden – de reiskosten zijn bijvoorbeeld niet aftrekbaar – kent de regeling ook nog een drempel en een plafond. Dit betekent dat de eerste

€ 250 aan kosten niet tot aftrek leidt en dat alle kosten boven de € 15.000 niet in aftrek komen als een studie buiten de standaardstudieperiode wordt gevolgd (zie de website van de Belastingdienst).

Geen alternatief

Er komt dus in 2019 nog geen alternatief voor de aftrek. Een alternatief moet voldoen aan de doelstelling van een leven-lang-lerenbeleid. Hierover zullen nog afspraken worden gemaakt met relevante partijen.

Aftrekbaar van de winst?

Scholingskosten die betrekking hebben op het op peil houden van vakkennis, kan je als ondernemer in de inkomstenbelasting ten laste van de winst brengen. Ga je je vakkennis uitbreiden, dan kan je gebruik maken van de scholingsaftrek.

Let op! Het is vaak voordeliger als je scholingskosten ten laste van de winst kunt brengen, omdat hier geen drempel, plafond en/of beperkingen gelden. Wel heb je te maken met de mkb-winstvrijstelling, zodat slechts 86% van de kosten tot aftrek leidt.

Tip: als dga van een bv kan je scholingskosten, zowel voor het uitbreiden als in stand houden van kennis, onbelast door de bv laten vergoeden. De scholing moet wel gericht zijn op het verwerven van inkomen.


bottom of page