top of page

Loondoorbetaling bij ziekte


In het regeerakkoord zijn voorstellen gedaan om knelpunten bij loondoorbetaling bij ziekte te verzachten. In een brief van 20 december 2018 heeft minister Koolmees aangegeven dat hij met werkgevers afspraken heeft kunnen maken over een uitvoerbaar pakket aan maatregelen. Het pakket zou beter aansluiten bij behoeften van kleine werkgevers, maar ook (middel)grote werkgevers zouden gaan profiteren.

Daarbij gaat het om de volgende maatregelen:

  • invoering van een mkb-verzuim-ontzorg-verzekering per 1 januari 2020;

  • loondoorbetalingskorting op premieheffing voor kosten van loondoorbetaling per 2021;

  • medisch advies bedrijfsarts leidend maken per 1 januari 2021;

  • verbetering transparantie loondoorbetaling bij ziekte;

  • verstevigen rol werkgever bij tweede spoor om grip op re-integratie te vergroten.

Doel is uiteindelijk om werkgevers te stimuleren om meer vast personeel aan te nemen.

Uiterlijk voor het zomerreces zal de minister hierover meer informatie verstrekken.


bottom of page