top of page

Wijziging aangiftetijdvak nu doorgeven!


Als je voor de loonheffingen van aangiftetijdvak wilt veranderen, moet je dat nu doen. Wacht je tot na 14 december, dan ben je te laat en moet je minstens een jaar wachten.

Aangiftetijdvak Voor de loonheffingen geldt standaard een aangiftetijdvak van vier weken of één maand. Je kunt voor een nieuw jaar van aangiftetijdvak wisselen, op voorwaarde dat je dit tijdig meldt.

Uitzonderingen Er zijn enkele uitzonderingen op deze aangiftetijdvakken. Die zijn voor personeel van zelfstandige binnenschippers die aan boord van het schip wonen, voor wie de binnenschipper ook per halfjaar aangifte mag doen. Verder mag je voor personeel aan huis, meewerkende kinderen en personeel in het kader van een persoonsgebonden budget sociale werkvoorziening ook per jaar aangifte doen.

Formulier Voor het wisselen van aangiftetijdvak kan je een formulier invullen dat te vinden is op de site van de Belastingdienst. Je kunt het formulier op de computer invullen en daarna afdrukken en opsturen naar de Belastingdienst.

Let op! Het formulier moet uiterlijk 14 december 2018 bij de Belastingdienst binnen zijn. Wacht dus niet tot het laatste moment.

Heb je vragen over wijziging van het aangiftetijdvak, neem dan contact met ons op.


bottom of page