top of page

Wijzigingen in de inkomstenbelasting


Het basistarief in de inkomstenbelasting is in 2021 gedaald naar 37,10% (37,5% in 2020). Dit tarief geldt voor het inkomen tot € 68.507. Zowel werkenden als mensen met een uitkering hebben hier een voordeel van.


Tabel 1. Belastingtarieven box 1 2021 voor mensen zonder AOW

Belastbaar inkomen Tarief 2021

€ 0 t/m € 68.507 37,10%

€ 68.507 of meer 49,50%


Heffingskortingen

Naast bovengenoemde wijziging in het belastingtarief is er begin 2021 ook het een en ander gewijzigd in de heffingskortingen. Het besteedbaar inkomen van mensen met een inkomen tot € 68.507 is daardoor toegenomen in 2021. Dit komt door de verhogingen van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.


Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting bedraagt in 2021 maximaal € 2.837. In 2020 bedroeg dit nog € 2.711. Deze verhoging is vooral gunstig voor de koopkracht van mensen met lagere inkomens.


Arbeidskorting

Naast de algemene heffingskorting stijgt in 2021 ook de arbeidskorting. De maximale arbeidskorting in 2021 bedraagt € 4.205. In 2020 was dit € 3.819. Ook deze verhoging is vooral gunstig voor de koopkracht van mensen met een lager inkomen.


Comments


bottom of page