top of page

Vraag subsidie Praktijkleren derde leerweg vóór 1 februari aan


Werkgevers kunnen de subsidie Praktijkleren in de derde leerweg aanvragen tot en met 31 januari 2022, 17.00 uur. Dit kan digitaal via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).


Wanneer subsidie?

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die jouw bedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Je krijgt de subsidie alleen voor kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden.


Aanvraagrondes

Er zijn vijf aanvraagrondes. De eerste eindigt 31 januari 2022 om 17.00 uur. De opleiding moet zijn gestart in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Daarbij is het van belang dat je de subsidie aanvraagt binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats.


Maximaal € 2.700

Je kan alleen voor de eerste veertig weken vanaf de startdatum in aanmerking komen voor subsidie. De opleiding mag wel langer duren, maar voor die extra weken ontvang je geen subsidie. Verder is alleen subsidie aan te vragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding heeft plaatsgevonden. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee.


Let op! Als er bijvoorbeeld twintig weken begeleiding plaatsvindt, krijg je dus een subsidiebedrag van maximaal 50% van € 2.700.


Voorwaarden

De subsidie kent ook een aantal voorwaarden. Zo moet jouw bedrijf onder meer een erkend leerbedrijf zijn en moet de opleiding zijn opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo).


Comments


bottom of page