top of page

Vanaf 1 juli aanvullend geboorteverlof mogelijk


Als werkgever kan je voor je werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit extra verlof geldt voor partners van vrouwen die op of na 1 juli 2020 een baby hebben gekregen. De aanvraag doe je digitaal bij het UWV via de Verzuimmelder of via Digipoort.


Vijf weken extra

Het aanvullend geboorteverlof bedraagt maximaal vijf weken. Dit is bovenop het verlof van één werkweek die verplicht voor rekening van de werkgever komt. Voor deze periode van vijf weken krijgen de partners via het UWV een uitkering van 70% van het dagloon tot het maximum dagloon.


Voorwaarden

Voor het aanvullend geboorteverlof geldt een aantal voorwaarden:

  • De werknemer neemt eerst het standaard geboorteverlof op van één keer het aantal werkuren per week.

  • De werknemer neemt de extra verlofweken op binnen zes maanden na de geboorte. Dit kan ineens of verspreid over zes maanden.

  • De werknemer heeft het kind erkend.

  • De werknemer is de partner van de moeder van het kind.


Wanneer partner?

Voor het extra geboorteverlof is men partner als men met elkaar getrouwd is, geregistreerd partner is of samenwoont.


Ook bij complicaties

Het aanvullend geboorteverlof is ook mogelijk als het kind na de bevalling wordt opgenomen in het ziekenhuis of komt te overlijden.


Vragen over het aanvullend geboorteverlof? Neem contact op. We helpen je graag.


Comments


bottom of page