top of page

Premiepercentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2021


De nieuwe percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn vastgesteld. De premies voor de Zvw gaan per 2021 met 0,3%-punt omhoog.


Werknemers

Door de verhoging zijn werkgevers voor 2021 voor hun werknemers een premie verschuldigd van 7,0% van het premieloon in plaats van de 6,70% over 2020. Dit is een premiestijging van 4,5%.


Zelfstandigen en dga’s

Voor zelfstandigen en dga’s bedraagt de Zvw-premie vanaf 2021 5,75% in plaats van 5,45% (2020). Dit is een premiestijging van 5,5%.


Bovenstaande wijzigingen worden ook in de onderstaande tabel weergegeven.


Premie 2020 2021

Zvw werkgeversheffing 6,70% 7,00%

Zvw werknemersbijdrage 5,45% 5,75%


Premiemaximum omhoog

De Zvw kent ook een premiemaximum. Het maximum stijgt in 2021 van € 57.232 naar € 58.311. Tot dit maximum is Zvw-premie verschuldigd. Dit betekent dat werkgevers in 2021 voor hun personeel maximaal € 248 meer kwijt zijn aan de Zvw-premie dan in 2020.


Comments


bottom of page