top of page

Per 1 juni SLIM-subsidie voor grootbedrijf aanvragen


Per 1 juni opent een nieuwe ronde SLIM voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector.


De SLIM-subsidie helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf. Met deze subsidie kunnen bedrijven initiatieven opzetten om hun werknemers blijvend te laten ontwikkelen om hen goed inzetbaar te houden in het bedrijf.


Aanvragen

De SLIM-subsidie is digitaal aan te vragen van 1 juni 9 uur tot en met 29 juli 17 uur. Jouw registratie verloopt via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid (zie www.uitvoeringvanbeleidszw.nl).


Wijziging SLIM-subsidie

De SLIM-regeling, de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is gewijzigd. De wijziging heeft tot doel enkele knelpunten binnen de regeling op te lossen.


Knelpunten

Door de wijziging kan onbenut budget uit een tijdvak doorgeschoven worden naar een volgend tijdvak. Zodoende kan de subsidie beter worden benut. Verder wordt de aanvraagperiode verruimd met één maand, zodat aanvragen in juni en juli van het jaar gedaan kunnen worden. Omdat er voldoende budget is, wordt loting afgeschaft en worden aanvragen direct na binnenkomst in behandeling genomen.


Meer ondersteuning aanvragers

Ook komt er door de wijziging meer ondersteuning voor aanvragers. Dit vindt onder andere plaats via bijeenkomsten en een website.


Comments


bottom of page