top of page

Nieuw beleid inzake kwijtschelding NOW-schuld


Ondernemers die te veel NOW hebben ontvangen, moeten dit na de definitieve vaststelling terugbetalen. Dit levert soms onoverkomelijke problemen op, waarna er wordt verzocht om kwijtschelding. Dit wordt tot nu toe steeds afgewezen. Onlangs is bekend geworden dat het UWV voor kwijtschelding nieuw beleid hanteert. Wat zijn de voorwaarden?


NOW

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorzag werkgevers tijdens de coronacrisis van een subsidie in de loonkosten bij een substantiële omzetdaling. De loonkosten tijdens de subsidieperiode waren bepalend voor de hoogte van de subsidie die werd verstrekt op basis van een voorschot. Bleek achteraf dat het verstrekte voorschot te hoog was geweest, dan moet een ondernemer het te veel ontvangen bedrag terugbetalen.


Aflossen is de regel

Dit terugbetalen van de volledige NOW-schuld kan ineens. Ook kan er met het UWV een betalingsregeling worden afgesproken. In principe hanteert het UWV nog steeds dit beleid.


Wanneer is kwijtschelding mogelijk?

In de praktijk leidt de verplichting tot terugbetalen bij sommige ondernemers tot onoverkomelijke financiële moeilijkheden en wordt er verzocht om kwijtschelding. Dit werd tot nu toe geweigerd, maar het UWV heeft onlangs nieuwe regels inzake kwijtschelding gepubliceerd.


Je vraagt kwijtschelding aan als je wil stoppen met je bedrijf en je alle schulden in principe wil terugbetalen. Je kan ook kwijtschelding aanvragen als je zonder schulden je bedrijf wil voortzetten.


Het nieuwe beleid kent de volgende voorwaarden:

  1. Afbetalen van al je schulden, dus niet alleen NOW-schulden, betekent voor jou het einde van je bedrijf. Je zal het verzoek duidelijk moeten onderbouwen en hieruit moet blijken dat je nu en in de toekomst je schulden niet kan aflossen, ook niet via een betalingsregeling.

  2. De totale NOW-schuld is duidelijk. Dit betekent dat je een definitieve berekening hebt aangevraagd over alle periodes waarin je NOW hebt aangevraagd. Heb je nog niet over alle periodes de definitieve vaststelling ontvangen, geef dan aan hoe je aan de schatting van de NOW-schuld komt.

  3. De financieel-economische situatie van je bedrijf is duidelijk. Onder meer de liquidatie- en reorganisatiewaarde van het bedrijf moet duidelijk zijn. Tal van financiële stukken ter onderbouwing moet je meesturen (zie de site van het UWV voor een compleet overzicht).

  4. Stuur een overzicht van alle schulden en schuldeisers. Geef ook aan wat je hen hebt aangeboden, wie buiten dit aanbod blijft en waarom.

  5. Er is geen sprake van fraude of misbruik.

Contact

Je kan het verzoek om kwijtschelding te sturen naar:

UWV - Uitkeren VFV administratie Leeuwarden

NOW

Postbus 287

8901 BB Leeuwarden


Hulp nodig?

Zit je in een dergelijke situatie en heb je hulp nodig bij het verzamelen van alle stukken en het opstellen van de onderbouwing naar het UWV, neem dan contact op met je gemeente. Zij weten vaak waar je moet zijn bij hulp in dergelijke situaties.


ความคิดเห็น


bottom of page