top of page

Loonkostenvoordelen in 2021


Vanaf 2018 hebben werkgevers die oudere uitkeringsgerechtigden, arbeidsbeperkten of werknemers die onder de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden vallen in dienst nemen, recht op zogenaamde loonkostenvoordelen (LKV’s). De voorwaarden hiervoor blijven in 2021 gelijk.


Bedragen 2021

LKV Bedrag Maximumbedrag Duur per verloond uur per jaar

Oudere werknemer € 3,05 € 6.000 3 jaar

Arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000 3 jaar

Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 € 2.000 onbeperkt

Herplaatsen arbeidsge- handicapte werknemer € 3,05 € 6.000 1 jaar


Maximumduur LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden 2021

Met ingang van 2021 zal een wijziging plaatsvinden in de looptijd van het LKV voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Per 2021 kan dit LKV namelijk voor onbepaalde tijd worden toegepast bij een werknemer, mits hij blijft voldoen aan de voorwaarden.


Aanvraagtermijn doelgroepverklaring weer naar drie maanden

De aanvraagtermijn voor een doelgroepverklaring is weer teruggebracht naar drie maanden. De aanvraagtermijn was tijdelijk verlengd naar zes maanden, omdat het door de coronacrisis vaak niet lukte om de doelgroepverklaring tijdig aan te vragen. Voor dienstverbanden vanaf 1 oktober 2020 geldt weer een aanvraagtermijn van drie maanden.


Kommentare


bottom of page