top of page

Kijk berekening (jeugd-)LIV en LKV 2022 goed na


Uiterlijk 14 maart 2023 stuurt het UWV de voorlopige berekening van tegemoetkomingen volgens de Wtl voor 2022. Dit betreft LIV, jeugd-LIV en LKV. Kijk deze berekeningen goed na. Verbeteringen zijn namelijk nog mogelijk tot en met 1 mei 2023.


LIV

Je hebt voor het jaar 2022 waarschijnlijk recht op lage-inkomensvoordeel (LIV) als je in 2022:

  • een of meerdere werknemers in dienst had die gemiddeld minimaal € 10,73 tot en met maximaal € 13,43 per uur verdienden, en

  • die werknemers in 2022 minimaal 1248 uren verloonde.

Het LIV is voor het jaar 2022 verhoogd en bedraagt € 0,78 per verloond uur per werknemer met een maximum van € 1.520 per werknemer per jaar.


Jeugd-LIV

Het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) kan voor het jaar 2022 oplopen tot maximaal € 613,60 per werknemer per jaar. Je hebt recht op jeugd-LIV voor het jaar 2022 als je in 2022 een of meerdere werknemers in dienst had die op 31 december 2021 18, 19 of 20 jaar oud waren. Het gemiddelde uurloon van deze werknemers dat zij verdienden, moet daarnaast nagenoeg gelijk zijn aan het wettelijk minimumloon voor hun leeftijd.


LKV

Mogelijk heb je ook recht op een loonkostenvoordeel (LKV) voor het jaar 2022, omdat je in 2022 een of meerdere voormalig werkloze oudere werknemers, arbeidsgehandicapte werknemers, werknemers uit de doelgroep banenafspraak of scholingsbelemmerden in dienst had. Dit voordeel kan oplopen tot maximaal € 6.000 per werknemer per jaar.


Verbeteringen tot en met 1 mei 2023

De voorlopige berekening van het UWV is gebaseerd op jouw aangiften loonheffingen 2022 die je uiterlijk 31 januari 2023 bij de Belastingdienst indiende. Kijk daarom goed na of je alle gegevens juist in de aangifte loonheffingen hebt opgenomen. Tot en met 1 mei 2023 kan je nog verbeteringen aanbrengen. Verbeteringen die je daarna nog aanbrengt, worden niet meer meegenomen in de definitieve berekening van LIV, jeugd-LIV en LKV.


Aangifte juist, berekening onjuist?

Zijn alle gegevens juist in de aangifte loonheffingen opgenomen, maar klopt de voorlopige berekening desondanks niet? Dan kan je bellen met de UWV Telefoon Werkgevers. Je kan deze telefoon ook bellen als je na 15 maart 2023 nog geen voorlopige berekening hebt ontvangen.


Tip: stuur de voorlopige berekening ook naar ons. Wij controleren dan de berekening en geven mogelijke correcties in de aangiften loonheffingen tijdig door aan de Belastingdienst.


Comments


bottom of page