top of page

Hoe wordt privégebruik van ander vervoer dan auto of fiets belast?


Gebruikt je werknemer een door jou ter beschikking gestelde auto, fiets of ander vervoermiddel ook privé, dan vormt dit privégebruik belast loon. Voor de belastingheffing over dit loon gelden voor de auto, fiets of een ander vervoermiddel niet dezelfde regels. Hoe zit het met het privégebruik van een ‘ander vervoermiddel’?


Ander vervoermiddel

Bij een ander vervoermiddel moet je denken aan een motor, bromfiets of scooter. Gebruikt je werknemer zo’n vervoermiddel ook privé, dan vormt de waarde in het economische verkeer van dit privégebruik belast loon voor de werknemer.


Berekening waarde in het economische verkeer

De vraag is hoe je deze waarde in het economische verkeer van het privégebruik kan berekenen. Hiervoor moet je een aantal dingen weten, namelijk:

  • Hoe hoog zijn de totale kosten van het vervoermiddel in een jaar? De totale kosten bestaan uit kosten van brandstof, onderhoud, reparatie, motorrijtuigenbelasting en verzekering, verhoogd met de afschrijving van het vervoermiddel.

  • Hoeveel kilometer is er in totaal met het vervoermiddel in een jaar gereden?

  • Hoeveel privékilometers reed de werknemer met het vervoermiddel in het jaar?

 

Met deze gegevens bepaal je de kilometerprijs van het vervoermiddel en de waarde in het economische verkeer van het privégebruik.

 

Tip: voor het berekenen van het aantal privékilometers kan je een rittenregistratie bijhouden.


Voorbeeld berekening

Een werknemer rijdt met een door jou ter beschikking gestelde bromfiets totaal 5.000 km in een jaar. De totale kosten van de bromfiets in dat jaar bedragen € 1.500. Het aantal privékilometers in het jaar bedraagt 600. De kilometerprijs van de bromfiets is dan € 0,30 (€ 1.500/5.000 km). De waarde in het economische verkeer van het privégebruik bedraagt vervolgens € 180 (600 km x € 0,30). Het te belasten loon in verband met het privégebruik bedraagt dan dus € 180.

 

Betaalt de werknemer vanuit zijn nettoloon een eigen bijdrage voor het privégebruik van bijvoorbeeld € 100 per jaar, dan is dit bedrag op het hiervoor berekende loon in mindering te brengen. In het voorbeeld bedraagt het loon dat je voor de werknemer belast voor het privégebruik dan € 80 (€ 180 waarde in het economische verkeer - € 100 eigen bijdrage).

 

Let op! Door de aftrek van de eigen bijdrage kan het te belasten loon nooit lager dan nul worden.


Individueel loon of eindheffingsloon?

De € 80 loon uit het voorbeeld kan je individueel belasten bij de werknemer. De werknemer betaalt dan de belasting. Als dit gebruikelijk is, kan je er echter ook voor kiezen om dit aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Als je nog ruimte hebt in de vrije ruimte, dan is dit onbelast, anders betaal je hierover 80% eindheffing.


Privékilometers

Niet alle kilometers zijn privé. Zo zijn de kilometers die de werknemer maakt voor woon-werkverkeer voor de loonbelasting niet privé, maar zakelijk. Dit geldt ook voor de kilometers die de werknemer overdag maakt tussen het woon- en het werkadres (bijvoorbeeld om thuis iets op te halen of thuis te lunchen).

 

Let op! Rijdt de werknemer met een omweg, als hij of zij naar werk of naar huis rijdt, bijvoorbeeld om boodschappen voor privé te doen? Dan zijn de extra kilometers van het omrijden wel privé.

Comments


bottom of page