top of page

Herstellen van toegepast anoniementarief


SPECIAL LONEN 2023 | Je moet het anoniementarief toepassen als jouw werknemer niet zijn volledige of juiste gegevens heeft opgegeven, zoals zijn naam, adres of burgerservicenummer (BSN). Als je in de loop van het jaar alsnog de volledige/juiste gegevens ontvangt van de werknemer, pas je vanaf dat moment het reguliere tarief toe.


Tot en met 2022 mag je een eerdere inhouding op basis van het anoniementarief niet herstellen. De werknemer kan deze inhouding later verrekenen via zijn aangifte inkomstenbelasting, wat voor hem dan kan leiden tot een teruggaaf.


Correctie

Vanaf 2023 mag je een eerdere inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen tegen het anoniementarief herstellen, na ontvangst van de volledige/juiste gegevens. Wel moet je de correctie in hetzelfde jaar doen. Je moet dan correcties voor de eerdere aangiften van dat jaar verzenden.


Voorbeeld | Werknemer A komt op 1 april in dienst. Hij verstrekt je geen BSN. Je past daarom het anoniementarief van 52% toe. Zijn bruto maandloon is € 1.000. Je hebt van april tot en met augustus telkens € 520 ingehouden. Begin september geeft hij je alsnog zijn BSN. Vanaf de eerstvolgende loonbetaling pas je de tijdvaktabel toe. De inhouding bij een maandloon van € 1.000 is (indicatief als voorbeeld) € 8. Je mag correcties verzenden voor de tijdvakken april tot en met augustus. Dat doe je bij de aangifte over september. Die correcties houden in dat je voor die vijf aangiften € 520 - € 8 = € 512 kan verrekenen met de aangifte over september. Dit bedrag van (5 x € 512 =) € 2.560 verreken je netto met de werknemer. Je hebt dit bedrag achteraf gezien immers minder ingehouden.


Comentários


bottom of page