top of page

Gebruikelijk loon


SPECIAL LONEN | Het normbedrag voor het gebruikelijk loon is in 2024 € 5.000 hoger dan in 2023 en bedraagt € 56.000 per jaar. Bij het vaststellen van de hoogte van het gebruikelijk loon voor een dga en zijn meewerkende partner moet uitgegaan worden van het hoogste van de volgende bedragen:

 

  • het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;

  • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);

  • € 56.000 (2023: € 51.000).

 

Is het loon dat hieruit volgt hoger dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking? Dan mag je het gebruikelijk loon vaststellen op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De discussie met de Belastingdienst hierbij zal met name gaan over de vraag of het door jou gestelde loon inderdaad het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking is.

 

In sommige situaties kan je uitgaan van een nog lager loon. Zo kunnen startende ondernemingen, onder voorwaarden, maximaal drie jaar van een lager loon uitgaan als de bv het gebruikelijk loon niet kan betalen door het opstarten van de onderneming. Ook als jouw onderneming zoveel verlies lijdt dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt, kan je, onder voorwaarden, van een lager loon uitgaan.

 

Tip: als het gebruikelijk loon bepaald is, kan het reguliere loon soms lager worden vastgesteld. Naast dit reguliere loon in geld tellen namelijk ook andere looncomponenten mee voor de beoordeling of het loon gebruikelijk is. Denk hierbij aan:

  • de bijtelling van de auto van de zaak;

  • ander loon in natura;

  • vergoedingen en verstrekkingen in de werkkostenregeling, als deze individueel aan de dga zijn toe te wijzen.

Comentarios


bottom of page