top of page

Geboorte- en ouderschapsverlof


Als werkgever kan je voor je werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit extra verlof geldt voor partners van vrouwen die op of na 1 juli 2020 een baby hebben gekregen. De aanvraag doe je digitaal bij het UWV via de Verzuimmelder of via Digipoort. Het verlof kan maar eenmalig worden aangevraagd.


Vijf weken extra

Het aanvullend geboorteverlof bedraagt maximaal vijf weken. Dit is boven op het verlof van één werkweek, waarvan de kosten verplicht voor rekening van de werkgever komen. Voor deze periode van vijf weken krijgen de partners via het UWV een uitkering van 70% van het dagloon tot het maximumdagloon.


Voorwaarden

Voor het aanvullend geboorteverlof geldt een aantal voorwaarden:

  • De werknemer neemt eerst het standaard geboorteverlof op van één keer het aantal werkuren per week.

  • De werknemer neemt de extra verlofweken op binnen zes maanden na de geboorte. Dit kan ineens of verspreid over zes maanden.

  • De werknemer heeft het kind erkend.

  • De werknemer is de partner van de moeder van het kind.


Wanneer partner?

Voor het extra geboorteverlof is iemand partner als men met elkaar getrouwd is, geregistreerd partner is of met elkaar samenwoont.


Ook bij complicaties

Het aanvullend geboorteverlof is ook mogelijk als het kind na de bevalling wordt opgenomen in het ziekenhuis of komt te overlijden.


Ouderschapsverlof

Ouders kunnen 26 weken ouderschapsverlof opnemen. Dit betalen ze nu in principe nog zelf. Met ingang van 22 augustus 2022 krijgen zij van het UWV gedurende een periode van 9 weken op te nemen in het eerste jaar van het kind een uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximumdagloon. De gedachte is dat het daardoor voor meer ouders haalbaar wordt ouderschapsverlof op te nemen. Ga dan ook na of nadere maatregelen nodig zijn voor uw organisatie om extra ouderschapsverlof in goede banen te leiden.

Comments


bottom of page