top of page

Eigenrisicodrager ZW en WGA met private uitvoerder?


Ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) en de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) als onderdeel van de wet WIA? Dan kan je er vanaf 1 januari 2022 voor kiezen om je private uitvoerder het systeem van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) apart te laten toepassen. Geef dat wel op tijd door aan de Belastingdienst!


Wat is het VCR-systeem?

Voor het berekenen van de premies voor werknemersverzekeringen, de premie van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet (ZVW) en voor de berekening van de pensioenpremies gebruik je de systematiek van het voortschrijdend cumulatief rekenen. Voortschrijdend cumulatief rekenen is een manier van rekenen waarbij rekening wordt gehouden met niet alleen de huidige maand, maar ook met de voorliggende maanden. Eerst wordt de premie berekend tot en met de huidige periode en daarna worden de eerder berekende perioden ervan afgetrokken.


VCR-systeem apart toepassen vanaf 1 januari 2022 mogelijk

Vanaf 1 januari 2022 is wettelijk geregeld dat de private uitvoerder geen rekening meer hoeft te houden met het loon dat je betaalt. Datzelfde geldt dan ook voor jou. Je hoeft bij het betalen van het loon geen rekening meer te houden met de uitkering die de private uitvoerder namens jou betaalt. Het VCR-systeem wordt dan apart voor de uitkeringen en het loon toegepast.


Doorgeven vóór de 1e aangifte van 2022

Wanneer je de private uitvoerder het VCR-systeem apart wil laten toepassen in 2022, moet je de keuze hiervoor vóór de 1e loonaangifte van 2022 aan de Belastingdienst doorgeven. Dat moet schriftelijk per brief of per mail.


Let op! De eerste uiterste loonaangiftedatum in 2022 is 28 februari.


Wat geef je door aan de Belastingdienst?

In de brief of e-mail aan de Belastingdienst vermeld je de volgende gegevens:

  1. je fiscaal nummer (RSIN)

  2. of er eigenrisicodragerschap is voor de ZW, voor de WGA of voor beide

  3. dat je de uitkering(en) via een private uitvoerder laat uitbetalen

  4. dat je ervoor kiest om de private uitvoerder het VCR-systeem apart te laten toepassen

  5. het loonheffingensubnummer waarop de private uitvoerder de betaling van de uitkeringen namens jou doet. Voor dat subnummer geldt het 'gesplitst VCR'en'.


Comments


bottom of page