top of page

Boete Arbowet met terugwerkende kracht verlaagd?


Krijg je na een overtreding van de arbeidsomstandighedenwetgeving een bestuurlijke boete opgelegd door de Inspectie SZW en neem je aansluitend adequate en juiste maatregelen, dan kan de boete met terugwerkende kracht verlaagd worden met 12,5%. Dat is geregeld in een aanvulling op de Arbowet, die ingegaan is op 13 oktober 2020. Zo’n boete mag worden opgelegd zonder tussenkomst van de rechter.


De maatregelen die je als werkgever neemt, moeten wel aan twee voorwaarden voldoen. Ze moeten enerzijds dezelfde of een vergelijkbare overtreding in de toekomst voorkomen en anderzijds moeten de maatregelen zo snel mogelijk na het constateren van de overtreding worden genomen. Als je daarna je goede wil toont, is het mogelijk dat je een vermindering van 12,5% van de opgelegde boete krijgt.


Matigingsprincipe

Als er een overtreding geconstateerd wordt waarvoor je wel gedeeltelijk, maar niet volledig maatregelen hebt genomen, kan jouw boete met een bepaald percentage worden verlaagd, ook wel bekend als het matigingsprincipe in de Arbowet. Nu is daaraan dus toegevoegd dat je ook nog een matiging kan krijgen met terugwerkende kracht. Bovendien wordt de korting van 12,5% opgeteld bij het percentage van een eventuele eerdere matiging. Je kan echter nooit op nul uitkomen.


Comments


bottom of page