top of page

Corona | Kan ik mijn werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen?


Nee, dat kan je als hoofdregel niet. Je werknemer bepaalt wanneer hij vakantie wenst op te nemen. Jij als werkgever moet binnen 14 dagen op een schriftelijk verzoek van de werknemer om in een bepaalde periode vakantie op te nemen, reageren. Laat je dit na, dan wordt de vakantie geacht te zijn toegekend conform de wens van de werknemer.

Uitzonderingen

Dit is slechts anders als in een cao of individuele arbeidsovereenkomst een voorbehoud is gemaakt ten aanzien van verplichte bedrijfsvakanties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bouw of aan bedrijven die een bedrijfssluiting kennen tussen kerst en oud en nieuw.

Opname verlofstuwmeren?

Dit neemt niet weg dat je je werknemers natuurlijk wel kunt vragen of ze akkoord gaan met opname van vakantie. Het kan immers ook een mooi moment zijn om opgebouwde verlofstuwmeren af te bouwen. Door het verstrijken van de tijd wordt het nog openstaande tegoed aan vakantiedagen immers steeds meer waard omdat de vakantie moet worden uitbetaald, dan wel genoten op basis van de huidige loonwaarde. Daarbij geldt een ruim loonbegrip. Niet alleen het kale loon moet worden door- dan wel uitbetaald, maar ook de vast overeengekomen looncomponenten die intrinsiek samenhangen met het uitoefenen van de functie. Denk hierbij aan vakantiedagen en overwerktoeslag en dergelijke.

Let op! Uitbetaling van vakantiedagen tijdens het dienstverband is alleen mogelijk als het gaat om bovenwettelijke vakantiedagen. Dat zijn de vakantiedagen boven de vier weken op jaarbasis waar de werknemer wettelijk recht op heeft.

Verplicht ADV opnemen?

Je kan de werknemer wel verplichten ADV-uren te laten opnemen als er door het coronavirus minder werk is. Volgens rechtspraak is de vakantiewetgeving niet van toepassing op ADV-uren. Daarom moet je altijd kijken welke schriftelijke afspraken je met je personeel over ADV-uren hebt gemaakt.

Intrekken vakantieverlof

Het tegenovergestelde kan ook aan de orde zijn. Zo zijn in de zorg bijna alle verloven ingetrokken. Bij gewichtige redenen mag je dit als werkgever doen. Hiervan is in de zorg zeker sprake. Wel geldt dat je verplicht bent de schade die de werknemer ten gevolge van de intrekking van de geplande vakantieperiode lijdt, te vergoeden. Hierbij kan gedacht worden aan de al door de werknemer gemaakte kosten voor een georganiseerde vakantiereis.


bottom of page