top of page

Regeling onwerkbaar weer aangepast


Een werkgever hoeft geen loon te betalen als er sprake is van een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijvoorbeeld vorst of sneeuw) en er is voldaan aan de overige voorwaarden. We spreken dan van ‘onwerkbaar weer’. Per 1 januari 2020 zijn de WW-sectorfondsen vervallen. Dit heeft gevolgen voor WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer.

Wachtdagen

De Regeling onwerkbaar weer kent twee wachtdagen per winterseizoen (van 1 november t/m 31 maart) bij vorst, ijzel en sneeuwval. Voor overvloedige regenval gelden er 19 wachtdagen per kalenderjaar. Tijdens deze wachtdagen betaal je het loon door, maar daarna kan je voor werknemers aanspraak maken op een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer.

Melden per dag

Als er door onwerkbaar weer niet kan worden gewerkt, moet je dit dagelijks aan het UWV melden.

Tip: gebruik hiervoor het door het UWV beschikbaar gestelde formulier.

Let op! Als je niet correct meldt, moet je het loon doorbetalen.

Cao aanpassen

Om gebruik te kunnen maken van deze regeling, moet dit in de cao staan en moet (vanaf 1 november 2020) in de cao gedefinieerd zijn welke weersomstandigheden van toepassing zijn op deze regeling.

Als werknemers niet kunnen werken omdat er sprake is van onwerkbaar weer, kan je voor hen aanspraak maken op een WW-uitkering. Er gelden nu wel twee wachtdagen.


bottom of page