top of page

Hogere boetes voor ontbreken RI&E en plan van aanpak


Slechts 45% van de bedrijven in Nederland heeft een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Volgens staatssecretaris Tamara Van Ark (SZW) is dit een onwenselijke situatie. De RI&E vormt immers de elementaire basis voor goed beleid voor gezond en veilig werken op organisatieniveau.

Daarom gaan dit voorjaar de boetes omhoog voor het niet hebben van een up-to-date RI&E en plan van aanpak. Het niet kunnen tonen van een RI&E of plan van aanpak wordt direct beboetbaar. Dit blijkt uit de brief van 14 februari van de staatssecretaris aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Wat betekent het ontbreken van een RI&E of plan van aanpak concreet?

De normbedragen voor boetes worden maximaal € 4.500 en € 3.000. Het aantal medewerkers bepaalt uiteindelijk de hoogte van de boete. Normbedragen gelden voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Voor bedrijven met minder medewerkers geldt het volgende percentage:

  • bedrijven of instellingen met minder dan 5 werknemers betalen 10 procent;

  • bedrijven of instellingen met 5 tot en met 9 werknemers betalen 20 procent;

  • bedrijven of instellingen met 10 tot en met 39 werknemers betalen 30 procent;

  • bedrijven of instellingen met 40 tot en met 99 werknemers betalen 50 procent;

  • bedrijven of instellingen met 100 tot en met 249 werknemers betalen 60 procent;

  • bedrijven of instellingen met 250 tot en met 499 werknemers betalen 80 procent.

Wanneer een bedrijf met 7 medewerkers geen RI&E heeft, dan kan een boete van € 900 worden opgelegd. Voor de duidelijkheid: dat is geen afkoopsom. Er moet nog steeds een RI&E worden opgesteld.

Bron: zorgvandezaak.nl


bottom of page