top of page

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2019


De nieuwe percentages voor de premies van de werknemersverzekeringen voor 2019 zijn vastgesteld. De sectorpremies voor de Werkloosheidswet (WW) worden in 2019 flink verlaagd. Was de gemiddelde premie in 2018 nog 1,28%, voor 2019 wordt 0,77 % gehanteerd.

De Awf-premie en Aof-premie stijgen juist. De premies voor AOW, ANW, Ufo en Whk blijven gelijk, zo ook de opslag kosten kinderopvang. De gemiddelde premie voor de sectorfondsen daalt flink. Een overzicht van deze premies zie je hieronder:

WW | Werkloosheidswet - 2018: 1,28 | 2019: 0,77%

AOW | Ouderdomsfonds - 2018: 17,90% | 2019: 17,90%

ANW | Nabestaandenfonds - 2018: 0,10% | 2019: 0,10%

AWF | Algemeen Werkloosheidsfonds - 2018: 2,85% | 2019: 3,60%

Ufo | Uitvoeringsfonds voor Overheid - 2018: 0,78% | 2019: 0,78%

Sfn/Ufo | Uniforme opslag kinderopvangtoeslag - 2018: 0,50% | 2019: 0,50%

Aof | Arbeidsongeschiktheidsfonds - 2018: 6,27% | 2019: 6,46%

Whk | Werkhervattingskas - 2018: 1,22% | 2019: 1,24

Maximum premieloon in 2019

Verder stijgt het maximum premieloon. Het maximum premieloon is het maximumloon waarover je premies werknemersverzekeringen moet betalen. Dit is voor 2019 vastgesteld op € 55.927. In 2018 bedroeg dit nog € 54.614.


bottom of page