top of page

Minimumloon iets omhoog in 2019


Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2019 met 1,34% gestegen. Daarmee komt het minimumloon per maand uit op € 1.615,80.

Het minimumloon geldt voor werknemers van 22 jaar en ouder. Het minimumloon geldt bij een volledige werkweek. Hoeveel uur dit per week is, verschilt per branche. Dit kan 40 uur zijn, maar sommige branches hanteren een kortere werkweek. Vandaar dat er ook geen minimumuurloon bestaat.

Minimumjeugdlonen stijgen ook

De minimumjeugdlonen zijn afgeleid van het minimumloon en stijgen dus ook met 1,34%. Voor een 21-jarige bedraagt dit bijvoorbeeld 85% van het minimumloon. Onderstaande tabel geeft voor elke leeftijd een weergave van het per 1 januari 2019 geldende wettelijk minimumloon.

Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag

22 jaar en ouder 100% € 1.615,80 € 372,90 € 74,58

21 jaar 85% € 1.373,45 € 316,95 € 63,39

20 jaar 70% € 1.131,05 € 261,05 € 52,21

19 jaar 55% € 888,70 € 205,10 € 41,02

18 jaar 47,50% € 767,50 € 177,15 € 35,43

17 jaar 39,50% € 638,25 € 147,30 € 29,46

16 jaar 34,50% € 557,45 € 128,65 € 25,73

15 jaar 30% € 484,75 € 111,85 € 22,37

Beroepsbegeleidende leerweg

Voor werknemers van 18 t/m 20 jaar die werken op grond van de beroepsbegeleidende leerweg geldt een lager minimumjeugdloon. Zo krijgt een 19-jarige dan niet 55% van het wettelijk minimumloon, maar 52,5%. Onderstaande tabel geeft hiervan per leeftijd een weergave.

Leeftijd Staffeling bbl Per maand Per week Per dag

20 jaar 61,50% € 993,70 € 229,35 € 45,87

19 jaar 52,50% € 848,30 € 195,75 € 39,15

18 jaar 45,50% € 735,20 € 169,65 € 33,93

Daling leeftijdsgrens

Vanaf 1 juli 2019 zal de leeftijdsgrens voor het minimumloon dalen van 22 naar 21 jaar. Werknemers van 21 jaar hebben dan recht op 100% van het minimumloon. Dit betekent dat de staffeling en het wettelijk minimumloon op dat moment zullen worden aangepast. Op 1 juli 2017 is de leeftijd al verlaagd van 23 naar 22 jaar. Werkgevers ontvangen hiervoor via de Belastingdienst een compensatie in de vorm van het jeugd-LIV.

Verplichtingen

Het wettelijk minimumloon geldt als minimumbeloning voor werknemers. Dit kan anders zijn als een cao van toepassing is. Zorg ervoor dat je werknemers niet worden onderbetaald. Je riskeert anders forse boetes.

Let op! Sinds 1 januari 2016 geldt een verplichte girale uitbetaling van ten minste het netto wettelijk minimumloon. Ook moet je het geldende minimumloon altijd verplicht vermelden op de loonstrook.

Let op! Je mag sinds 1 januari 2017 geen bedragen meer inhouden op of verrekenen met het minimumloon. Dit inhoudingsverbod geldt onder meer niet voor wettelijke inhoudingen, huisvestingskosten en de kosten voor een zorgverzekering. Onder voorwaarden en met de nodige begrenzingen mag je dergelijke kosten nog wel inhouden op het minimumloon.


bottom of page