top of page

Het lage-inkomensvoordeel in 2019


De grenzen voor het uurloon voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn voor het jaar 2019 vastgesteld. De grenzen zijn aangepast vanwege de stijging van het minimumloon per 1 januari 2019.

Voorwaarden LIV

Om in aanmerking te komen voor het LIV gelden de volgende voorwaarden:

  • De werknemer voldoet aan een vastgesteld gemiddeld uurloon (gebaseerd op minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon).

  • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

  • Er is sprake van een substantiële baan (minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar).

  • De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Bedragen LIV 2019

De hoge tegemoetkoming krijgt de werkgever in 2019 voor werknemers met een uurloon van minimaal € 10,05 en maximaal € 11,07. De lage tegemoetkoming geldt voor werknemers met een uurloon van meer dan € 11,07 en maximaal € 12,58 per uur. In de hoogte van de tegemoetkoming per uur is niets veranderd ten opzichte van 2018.

Gemiddeld uurloon 2019 LIV per werknemer per uur Maximaal LIV

per werknemer per jaar

≥ € 10,05 ≤ € 11,07 € 1,01 € 2.000 per jaar

˃ € 11,07 ≤ € 12,58 € 0,51 € 1.000 per jaar

Tip: je kan het uurloon van je werknemers zelf beïnvloeden om te zorgen dat je zo veel mogelijk van het LIV profiteert. Bijvoorbeeld door werknemers die iets boven de grens van het uurloon verdienen een kostenvergoeding via de werkkostenregeling te geven in ruil voor iets minder loon. Uiteraard kan dit alleen binnen de geldende wettelijke fiscale mogelijkheden.


bottom of page